KLUSTER : PROGRM ADVOKASI KAFETEEN @ PIK

Aktiviti terkini |13 September 2021

Tempat Aktiviti:
http://meet.google.com/pvi-wqfg-hvo (google meet)

Tujuan :
• Program ini bertujuan untuk memberi penekanan pembelajaran mengenai Pendidikan Kesihatan Reproduktif Sosial (PKRS) dengan menggunapakai modul terbitan LPPKN iaitu Modul Cakna Diri Edisi Remaja (I'm In Control)


Butiran Aktiviti :
• Perkongsian ini diadakan melalui atas talian.
• Perkongsian mengenai Pendidikan Kesihatan Reproduktif Sosial (PKRS)
• menggunapakai modul terbitan LPPKN iaitu Modul Cakna Diri Edisi Remaja (I'm In Control)

Kelebihan Aktiviti :
• Peserta akan mengetahui cara untuk berurusan secara atas talian.
• Peserta dapat belajar mengenai pendidikan kesihatan secara reproduktif.
• Perserta akan mengetahui cara untuk cakna diri.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :

.