PROGRAM ADVOKASI PELAJAR PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH DAERAH KEMAMAN

Aktiviti terkini | 24 April 2019

Tempat Aktiviti:
Perpustakaan Awam Daerah Kemaman

Tujuan :
• Tujuan diadakan program advokasi pelajar pendidikan khas daerah kemaman adalah untuk memupuk kesedaran dalam penggunaan internet secara berhemah menggunakan platform mudah seperti video kepada golongan pendidikan khas ini. Disamping itu progam membaca dapat memupuk semangat minat membaca dalam kalangan pelajar dan guru-guru.

Kelebihan Aktiviti :
• Memperkenalkan pusat internet kepada pelajar pendidikan khas daerah kemaman dan juga kepada guru-guru pendidikan khas.
• Pusat internet menjadi salah satu platform menyedarkan penggunan tentang penggunaan internet secara berhemah.
• Megeratkan hubungan antara petugas pusat internet dengan kakitangan perpustakaan awam daerah kemaman.
• Menerapkan semangat berpasukan warga pendidikan khas dalam berkumpulan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :