PROGRAM ADVOKASI SEKOLAH KEBANGSAAN DUNGUN

Aktiviti terkini | 17 Julai 2018

Tempat Aktiviti:
Sekolah Kebangsaan Dungun

Tujuan :
• Mengenalkan PI kepada pelajar sekolah
• Memperkenalkan cara pengunaan internet dengan betul
• Memperkenalkan PI di daerah kemaman serta program smart komuniti kemaman
• Menerangkan tentang perkhidmatan yang disediakan di PI